Πολιτική Απορρήτου

Εδώ στη «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» δεσμευόμαστε για την προστασία και τον σεβασμό των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η γενική δήλωσή μας για την προστασία του απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών προσώπων αναλύεται παρακάτω και σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ή τα οποία συλλέγουμε σχετικά με εσάς, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, όταν ανταλλάσσουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες. Επίσης σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και του σχετικού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ξεχωριστές δηλώσεις απορρήτου ισχύουν για τους εργαζόμενους και τους αιτούντες εργασία.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» συμφωνείτε με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η EUROTEL LEADER IT Α.Ε. είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” για τις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίσουμε πώς επεξεργαζόμαστε (δηλαδή συλλέγουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε) τα προσωπικά σας στοιχεία.

Είμαστε η εταιρεία «EUROTEL LEADER IT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.», η οποία είναι είναι μια πρωτοπόρος ελληνική επιχείρηση πληροφορικής που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων μηχανογράφισης και δικτύωσης για το χώρο της φιλοξενίας και τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα.

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

EUROTEL LEADER IT Α.Ε.
Βελεστίνου 7,
Νέο Ηράκλειο,
14122 Αθήνα.
Τηλ .: +30 210-6595000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@leaderit.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην email διεύθυνση dataprotection@eurotel.gr.

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Η «EUROTEL HOSPITALITY S.A.» δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Με προσωπικά δεδομένα εννοούμε πληροφορίες οι οποίες, από μόνες τους ή σε συνδιασμό με άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι μόνο, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησής σας ή την ηλικία σας, το επάγγελμά σας, πιθανόν φορολογικά στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ) που φυλάσσονται στα αρχεία της «EUROTEL HOSPITALITY S.A.», τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά αρχεία, επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα, φωτογραφίες και εγγραφές βίντεο. Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός σας από αυτές ή άλλες που έχει στην κατοχή της η «EUROTEL HOSPITALITY S.A.» (ανώνυμες πληροφορίες).

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες απ’ ευθείας από εσάς ή από άλλα άτομα ή οργανισμούς.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H εγγραφή σας στο Newsletter με την υποβολή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή η συμπλήρωση των στοιχείων σας σε μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και συνεπάγεται οτι έχετε αποδεχτεί τους ορους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Αν δεν αποδέχεστε τους όρους αυτούς, παρακαλείστε να μην μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία αυτά ή να ανακαλέσετε την συμμετοχή σας στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας.

Υποβάλλοντας εσείς το email σας στο Newsletter και τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και να υποβληθούν σε επεξεργασία ως εξής:

 • Για να σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτό μπορεί να συμβεί απευθείας από την «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» ή μέσω εταιρειών και άλλων τρίτων μερών που μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες μάρκετινγκ για λογαριασμό της. Σε αυτή την περίπτωση η «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτούς τους συνεργάτες της
 • Στα πλαίσια ανάλυσης προτιμήσεων και τάσεων της αγοράς.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά τη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για λόγους κυρίως ασφαλείας, η εταιρεία παρακολουθεί και καταγράφει άμεσα η έμμεσα δραστηριότητες των εργαζομένων, των επισκεπτών, τις εγκαταστάσεις και τα ακίνητά της, όπως π.χ. μέσω καμερών παρακολούθησης.

Οι κάμερες παρακολούθησης είναι γενικά τοποθετημένες σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή εργοτάξια και αποσκοπούν στην φυσική προστασία των χώρων της εταιρείας και των εντός αυτών εργαζομένων, τρίτων, αλλά και υλικών αγαθών της εταιρείας. Γενικά, οι καταγεγραμμένες εικόνες καταστρέφονται συνήθως μετά από λίγες ημέρες με επανεγγραφή από νεότερες ενώ η πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ περιορισμένη και δεν γίνεται παρά όταν παρουσιαστεί συγκεκριμένη ανάγκη (κλοπή, περιστατικό ασφάλειας κ.λπ.).

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

 • Να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πριν συναφθεί μία σύμβαση
 • Να ανταλλάξουμε πληροφορίες (εμπορικές, οικονομικές, τεχνικές) κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριότητων μας και την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης
 • Να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχέση με την επιχείρησή μας ή / και τον τομέα των δραστηριοτήτων μας
 • Να χειριστούμε αιτήματά σας, αλλά και παράπονά σας
 • Να τηρήσουμε τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές υποχρεώσεις μας (π.χ. φορολογικοί νόμοι, λογιστικές υποχρεώσεις κ.λπ.) που απορρέουν από τις παραπάνω δραστηριότητές μας
 • Να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ακολουθώντας και τις προβλέψεις του Κανονισμού επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Nόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια
 • Τα συλλέγουμε μόνο για έγκυρους σκοπούς που γνωρίζετε ή σας εξηγήσαμε και δεν τα χρησιμοποιoύμε με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς
 • Τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς και μόνο
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ελάχιστα και απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών
 • Τα διατηρούμε ακριβή και ενημερωμένα εφόσον μας δηλώνετε τις όποιες αλλαγές
 • Τα διατηρούμε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση το σκοπό
 • Τα φυλάσσουμε με ασφάλεια. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη επιτρεπτή πρόσβαση ή αλλοίωση.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ η επεξεργασία πρέπει να στηρίζεται σε μία νόμιμη βάση, έναν δηλαδή πραγματικό λόγο για να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η βάση που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μπορεί να είναι ένα ή περισότερα από τα εξής:

 • Η εκπλήρωση μιας σύμβασης που μπορεί να έχουμε μαζί σας (προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών)
 • Η συμμόρφωση της εταιρείας μας με ένα νομικό ή κανονιστικό κλπ καθήκον
 • Η συγκατάθεσή σας, όπως π.χ. όταν επιλέγετε την αποστολή ενημερωτικών emails ή newsletters.
 • Η ικανοποίηση έννομων συμφερόντων της εταιρείας όπως η άμεση εμπορική προώθηση, η πρόληψη απάτης, η διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιεί κ.λπ.

16 ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Δεν επιθυμούμε να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα σας προτού δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται εσωτερικά στη εταιρεία μας, ανάμεσα στα διάφορα τμήματά της ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να παραλάβετε την υπηρεσία που περιμένετε από εμάς. Η εσωτερική αυτή γνωστοποίηση γίνεται με τρόπο ασφαλή και με βασικό γνώμονα την πραγματική ανάγκη γνώσης (on a need to know basis).

Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε και να λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οργανισμούς και ιδιώτες εκτός του οργανισμού.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτο συμβαλλόμενο από την εταιρεία μας, προκειμένου να παρέχει μια υπηρεσία σε εμάς ή απευθείας σε εσάς. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι γνωστοί ως «εκτελόντες την επεξεργασία» και έχουν επίσης νομική υποχρέωση βάσει του GDPR και απέναντι στην «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» να φροντίζουν για τα προσωπικά σας δεδομένα και να το χρησιμοποιούν μόνο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, η χρήση των πληροφοριών αυτών από εκείνη την εταιρεία θα υπόκειται στην δική της πολιτική απορρήτου. Η “EUROTEL LEADER IT Α.Ε.” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλέγει συνεργάτες που παρέχουν υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας υπηρεσίες, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες. Οι συνεργάτες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας.

Υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο των εμπορικών, οικονομικών και τεχνικών συναλλαγών και υπηρεσιών, είναι πιθανό τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του πελάτη (εμπορική, οικονομική, τεχνική, νομική, προμήθεια, εφοδιαστική, νομικοί αντιπρόσωποι κλπ.) να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές και / ή κατασκευαστές με σκοπό τη διεξαγωγή και εκτέλεση συμβάσεων με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον πελάτη (βελτίωση προσφοράς, εγγυήσεις, απευθείας τεχνική υποστήριξη, παράδοση προϊόντος κλπ.).

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε εξωτερικούς τρίτους, όπως οργανισμούς απασχόλησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες και άλλες ρυθμιστικές αρχές.
Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων οι πληροφορίες σας δεν θα πουληθούν / νοικιασθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οτι διαθέτουν επαρκή νομική προστασία για τα προσωπικά δεδομένα, σε άλλες χώρες θα είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας των πληροφοριών όπως μέσω επιβολής δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, αλλά και για όσο απαιτείται για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών κλπ υποχρεώσεων.

Εάν είναι εφικτό, μπορούμε να καταστήσουμε ανώνυμα τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να σας ειδοποιήσουμε περαιτέρω.
Από τη στιγμή που δεν θα χρειάζεστε πλέον υπηρεσίες από εμάς, θα διατηρήσουμε και θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διατήρησης δεδομένων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στέλνοντας το Βιογραφικό σας και υποβάλλοντας αίτηση για μία θέση στην «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.», αποδέχεστε τους όρους αυτής της δήλωσης απορρήτου, όπως αυτοί διαμορφώνονται ειδικότερα με όσα εκτίθενται στη συνέχεια.

Οι προσωπικές πληροφορίες που πιθανόν αποκτηθούν ή παραχθούν από εμάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • Εκπαίδευση, προηγούμενη ή / και συναφή επαγγελματική εμπειρία ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε για την υποστήριξη μιας αίτησης κατά την αναζήτηση εργασίας
 • πληροφορίες σχετικά με τυχόν προηγούμενες αιτήσεις ή / και ιστορικό απασχόλησης που είχατε με την εταιρεία μας
 • άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχετε αναφέρει στο βιογραφικό σας σημείωμα ή / και στη συνοδευτική επιστολή
 • πληροφορίες από συνεντεύξεις και διαδικασίες επιλογής που μπορεί να έχετε
 • λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της τρέχουσας εργασίας σας ή που αναζητάτε, τον τρέχοντα ή / και τον επιθυμητό μισθό και άλλους όρους σχετικά με αμοιβές και παροχές ή άλλες προτιμήσεις απασχόλησης
 • οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, ευαίσθητων και / ή δημογραφικών πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή πρόσληψης, όπως η ηλικία, οι πληροφορίες σχετικά με την υπηκοότητα ή / και την ιθαγένειά σας, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες για την υγεία και / ή για τη φυλετική σας προέλευση
 • τα αποτελέσματα από τις δοκιμασίες/εξετάσεις που υποβληθήκατε στην προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε τις τεχνικές σας γνώσεις και δεξιότητες, ή το στυλ συμπεριφοράς σας
 • πληροφορίες συστάσεων ή / και πληροφορίες που έχουν ληφθεί από δικαστικούς ή αστυνομικούς ελέγχους (όπου ισχύει), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους.

Τις πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων που περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ενδιαφερόντων σας σε σχέση με τις απαιτήσεις απασχόλησης του οργανισμού μας
 • την επαλήθευση των πληροφοριών σας και τη διενέργεια τεχνικών δοκιμασιών
 • διενέργεια επιβεβαίωσης συστάσεων με τη σύμφωνη γνώμη σας
 • επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης ή / και την (τις) αίτησή σας, αλλά και πιθανών μελλοντικών αντίστοιχων ευκαιριών σταδιοδρομίας στην εταιρεία μας
 • συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή ως απάντηση σε μια νομική διαδικασία.

Η «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να τηρεί αρχεία της διαδικασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτιμηθεί και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για απασχόληση και να αποφασιστεί σε ποιον να προσφερθεί εργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής χρονικά διαστήματα:

 • Υποψήφιοι που προσλήφθηκαν: εάν σας προσφερθεί θέση για εργασία στην εταιρεία μας και την δεχτείτε, οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προσλήψεων θα γίνουν μέρος του ατομικού σας «φακέλου εργαζομένου».
 • Υποψήφιοι που κλήθηκαν σε συνέντευξη: αν έχετε κληθεί σε συνέντευξη, τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία θα περιλαμβάνουν πρόσθετα δεδομένα, όπως σημειώσεις συνεντεύξεων και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, θα φυλάσσονται για διάστημα έως 12 μηνών από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί σας
 • Υποψήφιοι που απορρίφθηκαν: εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάστημα έως 6 μηνών από την παραλαβή της αρχικής αίτησής σας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε ορισμένους τομείς, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, πιθανόν η εταιρεία μας να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Όταν μια αυτοματοποιημένη απόφαση που θα ληφθεί για εσάς είναι σημαντική (μία που έχει νομική ισχύ ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σας επηρεάζει σημαντικά), θα ενημερωθείτε για αυτό, μαζί με τα δικαιώματά σας να αμφισβητήσετε αυτήν την απόφαση.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Είναι σημαντικό τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο εάν κάποια πληροφορία σας αλλάξει ή είναι λάθος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με βάση τον κανονισμό έχετε υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης
 • να διορθώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν είναι ανακριβή και να τα συμπληρώνετε αν είναι ελλειπή
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
 • να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (“το δικαίωμα στη λήθη”)
 • να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή μεταφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία (“φορητότητα δεδομένων”)
 • να ενημερωθείτε, αμφισβητήσετε ή και αντιταχθείτε σε τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το πώς τις επεξεργαζόμαστε
 • να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συναίνεση έχετε δώσει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς. Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος, εκτός εάν έχετε δώσει προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου, αν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@eurotel.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-6595000.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η΄ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική και τις πρακτικές απορρήτου θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@eurotel.gr ή γράφοντας στο EUROTEL LEADER IT Α.Ε., Βελεστίνου 7 Νέο Ηράκλειο, 14122 Αθήνα. Εναλλακτικά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-6595000.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, την Ελληνική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας μπορεί να καταγραφεί για την ανάλυση του αριθμού επισκεπτών στη σελίδα και για γενική χρήση. Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά θα συλλεχθούν μέσω των “cookies”. Πρόκειται για μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται αυτόματα από τον ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης και στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη ενός ιστοτόπου.
Συνεχίζοντας να περιηγείστε στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Είδη Cookies

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
 • Cookies αναλύσεων / απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας.
 • Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και έτσι να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, αλλά και να βρίσκετε έτοιμες τις προτιμήσεις σας- ρυθμίσεις σας από προηγούμενες επισκέψεις (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι πέραν των cookies που προέρχονται από τον δικό μας ιστότοπο, τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών δικτύων και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies, συνήθως αναλύσεων / απόδοσης ή στόχευσης, για τα οποία δεν έχουμε κανένα έλεγχο.

Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies

Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των Cookies. Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες από προεπιλογή να αποδέχονται τα Cookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση ωστόσο των cookies μπορεί να επιφέρει περιορισμούς στη λειτουργικότητα των δικτυακών τόπων και εφαρμογών.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (PLUG-Ins) ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας τον Δικτυακό μας τόπο δεν λαμβάνετε Προσθήκες από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Plug-ins).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τον δικτυακό τόπο της «EUROTEL LEADER IT Α.Ε.» και παύει να ισχύει όταν εγκαταλείπετε τις ιστοσελίδες μας. Αν ακολουθήσετε συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι σε δική μας ιστοσελίδα προς ιστότοπους άλλων οργανισμών, σας συμβουλεύουμε να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε τις ειδοποιήσεις απορρήτου στους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Επανεξετάζουμε τακτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου και κατά συνέπεια έχουμε τη δυνατότητα να την τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή.
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2022.